:::ทักษิณร่อนจม.อาลัยอาจารย์ยิ้ม:::

567

::: ทักษิณส่งจดหมายอาลัยอาจารย์ยิ้ม:::

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เขียนจดหมายแสดงความอาลัย ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ หรืออาจารย์ยิ้ม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 ก.ย. โดยมีข้อความในจดหมายดังนี้

อาลัยอาจารย์ยิ้ม
ผมขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ หรืออาจารย์ยิ้มของพวกเราต่อครอบครัวของอาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์บาหยันกับลูกสาวคนเดียวของอาจารย์ อาจารย์ยิ้มเป็นอาจารย์ที่เป็นขวัญกำลังใจของคนรักประชาธิปไตยและรักความยุติธรรม อาจารย์เป็นคนที่มีจริยธรรมในวิชาชีพ มีความเคารพอาชีพของตัวเอง มีความเคารพในวิชาที่เล่าเรียนมา มีความเคารพในนักศึกษาที่จะต้องรับรู้สิ่งที่ถูกต้องอย่างมีหลักการมีทฤษฎีและความถูกต้อง ซึ่งสังคมไทยกำลังโหยหา ดัและงนั้นสิ่งที่อาจารย์ยิ้มได้สอนได้พูดย่อมสามารถอ้างอิงได้ตลอดเวลาเพราะไม่ได้สอนด้วยอารมณ์รักหรือเกลียด

การสูญเสียอาจารย์ยิ้มไปนับเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งของแวดวงการศึกษาและผู้รักประชาธิปไตยและความยุติธรรมทุกๆคน คุณงามความดีเหล่านี้ ขอได้นำดวงวิญญาณของอาจารย์ยิ้มไปสู่สุขคติในสัมปรายภพเทอญ

ด้วยความเคารพรัก
ทักษิณ ชินวัตร

สำนักข่าวสวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...