กรม ทพ.49 รับ อส.ทพ.เพิ่มส่งลุยภาคใต้

710

กรมทหารพรานที่ 49 รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “อาสาสมัครทหารพราน” เข้ารับการฝึกก่อนลงปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

เมื่อ 3 ต.ค.60 เวลา 8.00 น. กรมทหารพรานที่ 49 รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก อส.ทพ. พร้อมตรวจร่างกาย ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมภาคสนาม เพื่อลงปฏิบัติงานในพื้นที่ทดแทนอัตราที่ขาดในสังกัดกรมทหารพรานที่ 49 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 109 นาย ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ (อส.ทพ.) กรมทหารพรานที่ 49 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

สำหรับการฝึกอาสาสมัครทหารพรานนั้น เพื่อให้อาสาสมัครทหารพราน ที่บรรจุใหม่ เป็นผู้ที่เคร่งครัด ในระเบียบวินัยของทหาร มีความประพฤติดี มีความเข้มแข็ง อดทนต่อความยากลำบากทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสามัคคี ยึดมั่นในอุดมการณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พร้อมปลูกฝังอุดมการณ์ให้เป็น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตใจโอบอ้อมอารี สามารถเข้าใจ เข้าถึงประชาชน และมีความพร้อมที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำนักข่าวสวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...