พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตในหลวง ร.๙

433

หมายกําหนดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๐

 

สำนักข่าวสวัสดีนิวส์

 

0%
Comments
Loading...