สมาคมการค้าสัมพันธ์ไทยจีนมอบเงินช่วยน้ำท่วม

556

สมาคมการค้าสัมพันธ์ไทยจีน มอบเงินและสิ่งของมูลค่า 1.8 ล้าน ให้นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สมาคมการค้าสัมพันธ์ไทยจีน โดยคุณอุดม จวง นายกสมาคม คุณชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมๆ และอุปนายกการค้าสัมพันธ์ไทยจีนพร้อมคณะผู้บริหารสมาคมฯเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เสื้อผ้าและแพมเพิสมูลค่า 800,000บาท รวมยอดบริจาคทั้งหมด จำนวน 1,800,000บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

หลังเสร็จภารกิจเพื่อสังคมยังถือโอกาสมาร่วมเปิดงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม HCC หลักสูตร”ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ System Thinking&Creative Thinking รุ่นที่ 17 ซึ่งเป็นหลักสูตรในการพัฒนาขั้นสูง เพื่อการพัฒนาครูไทยทั่วประเทศ ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อการปฏิรูปการศึกษาพัฒนาครูให้มีความรู้รอบด้านด้วยการใช้กระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ในงานนี้ได้รับเกียรติจากประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย คุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ และคุณชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองประธานสภาฯ พร้อมด้วย อ.ภูชิสส์ ศรีเจริญ รองประธานสภาฯ และประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังงคม มากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งมิติการพัฒนาที่ภาคเอกชนโดยสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สนับสนุนและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาครุไทยเพื่อสร้างเสริมความคิดสู่นักเรียน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่งและเป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปอย่างมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

สำนักข่าวสวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...