แทนพระองค์ ไปยกนพปฏลเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ (จำลอง) ณ พระลานพระราชวังดุสิต

537

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยกนพปฏลเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ (จำลอง) ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยกนพปฏลเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ (จำลอง) ณ พระลานพระราชวังดุสิต

พระเมรุมาศ (จำลอง) นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดสร้างขึ้น โดยทรงให้ออกแบบอย่างงดงามและสมพระเกียรติเช่นเดียวกับพระเมรุมาศองค์จริง ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ จึงทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใด สามารถถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ ฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมแสดงความอาลัยรักรวมพลังความดี ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย

สวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...