สุดซึ้ง!ชาวเขาปะกากะญอเหมารถตู้กราบพระบรมศพในหลวง ร 9

467

วันนี้ผู้สื่อข่าวสวัสดีนิวส์ได้ไปพบเห็นชาวเขากลุ่มหนึ่ง ที่ท่าเรือข้ามฟากท่าเตียน เพื่อจะไปไหว้พระ วัดอรุณ วัดโพธิ์ และวัดภูเขาทอง จึงเข้าไปสอบถาม หนึ่งในกลุ่มของชาวเขาได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ตนเองชื่อ สุกัญญา เป็นชาวเขาเผ่าปะกากะญอ ได้เดินทางมาพร้อมญาติๆ มีลุง ป้า น้า อา รวมรวบเงินเหมารถตู้มาจากหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนโดยออกเดินทางมาตั้งแต่ 15.00 น. มาถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 01.00 น.และเข้ากราบพระบรมศพ 07.00 น. พวกเราทุกคนตั้งใจมากราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทรงตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวเขาใกล้หมู่บ้าน ในโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

นางสาวสุกัญญาเล่าต่อว่าเมื่อปีพ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านพระบาทห้วยต้ม ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร์ชาวเขา ทรงมีพระราชดำริว่า “หมู่บ้านแห่งนี้ขาดแคลนที่ทำกิน ชาวบ้านเป็นโรคขาดสารอาหารโดยเฉพาะเด็กเล็ก และชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้อพยพมาอยู่รวมกัน เช่นนี้ เป็นผลดีในการหักล้างทำลายป่า ลดพื้นที่ปลูกฝิ่นทางอ้อมจะได้ไม่ไปรับจ้างชาวเขาเผ่าอื่นอีกด้วย.” ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้ารับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม อยู่ภายใต้ในการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตั้งอยู่ หมู่ 9 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 24,631 ไร่ หมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการหลวง มี 11 หมู่บ้านจำนวน 2,033 ครัวเรือน

ทีมข่าวสวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...