ขนส่งปิดให้บริการ ในช่วงวันพระราชพิธี

480

 

ตามที่คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ นั้น


กรมการขนส่งทางบกงดการให้บริการ ดังนี้
-วันเสาร์-อาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามปกติ
-วันที่ 13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช
-วันที่ 26 ตุลาคม 2560 วันจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่องานบริการต่างๆ มา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การให้บริการรถโดยสารสาธารณะสำหรับประชาชนทั้งที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพฯ และการเดินทางเพื่อเข้าสู่บริเวณงานพระราชพิธีฯ

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถร่วมกันดูแล มอบบริการที่ดี มีน้ำใจ ขับขี่ปลอดภัย เพื่อประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

0%
Comments
Loading...