สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ปรับภูมิทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เตรียมงานพระบรมศพ

501

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ปรับภูมิทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เตรียมงานพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่าง ๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นต้นมา โดยทำความสะอาดในพื้นที่สองฝั่งคลองคูเมืองเดิม และทาสีคลองคูเมือง ทำความสะอาดบริเวณวัดต่าง ๆ รวมทั้งปูหญ้าบริเวณริมทางเท้าถนนนราชดำเนิน

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานคนเมือง ซึ่งเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จำนวนกว่า 1,200 นาย รับฟังคำชี้แจงและมอบหมายภารกิจให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาแบ่งหน้าที่กัน ในวันนี้เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดา จากคลองคูเมืองเดิมถึงคลองรอบกรุง (โอ่งอ่าง) และทำความสะอาดขัดล้างถนนตรอกสาเก ไปจนถึงถนนตะนาว และถนนบูรณศาสตร์

ประชาชนจิตอาสาต่างทำภารกิจที่ได้มอบหมายด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด และสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปรารถนาที่จะให้พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์อันเป็นพื้นที่โดยรอบของบริเวณงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้สะอาดสวยงามเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างงดงามและสมพระเกียรติ นับเป็นโอกาสสุดท้ายที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันทำความดี ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

สวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...