กระทรวงการต่างประเทศไม่ยืนยันยิ่งลักษณ์ได้ลี้ภัยในอังกฤษ

482

โฆษกกระทรวงต่างประเทศไม่ยืนยันข่าวอังกฤษให้เอกสารรับรองสิทธิลี้ภัย ยิ่งลักษณ์ ระบุเป็นอำนาจแต่ละประเทศ

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนหนังสือเดินทางของ
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548

เมื่อถามว่ามีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับข่าวที่ว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ได้รับเอกสารรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานจากอังกฤษในการขอลี้ภัยแล้วหรือไม่ น.ส.บุษฎีกล่าวว่า กระทรวงไม่สามารถยืนยันเกี่ยวกับเอกสารรับรองสิทธิตามที่มีการกล่าวอ้างถึง ทั้งนี้การให้สิทธิหรือเอกสารเดินทางประเภทใดกับบุคคลใดเป็นอำนาจของประเทศนั้นๆ

ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าในการติดตามตัวน.ส.ยิ่งลักษณ์ในต่างประเทศ น.ส.บุษฎีกล่าวว่า การติดตามน.ส.ยิ่งลักษณ์เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามความผิดที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษา อยู่ในอำนาจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะพิจารณาดำเนินการตามขบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

สวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...