ฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบครองราชย์ 50 ปีกษัตริย์บรูไน

516

“สุลต่าน ฮัสซานัล โบลเกียห์” แห่งบรูไนทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

เอเอฟพี – รัฐบาลบรูไนจัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮัสซานัล โบลเกียห์ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในวันนี้ (5 ต.ค.) โดยมีประชาชนหลายพันคนเฝ้ารอรับเสด็จฯ อย่างเนืองแน่นขณะที่พระราชยานสีทองอร่ามขององค์สุลต่านและพระราชินีเคลื่อนผ่านท้องถนนใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของพระราชพิธีที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์

บรูไนซึ่งปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และใช้กฎหมายอิสลาม (ชารีอะห์) อย่างเคร่งครัด ถือเป็นประเทศที่ร่ำรวยติดอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมหาศาล

สุลต่าน ฮัสซานัล โบลเกียห์ ซึ่งมีพระชนมายุ 71 พรรษา เสด็จฯ ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเมื่อวันที่ 5 ต.ค. ปี 1967 ทรงเป็นสุลต่านพระองค์ที่ 29 จากราชวงศ์ซึ่งปกครองดินแดนแห่งนี้มายาวนานกว่า 600 ปี รัชสมัยของพระองค์ครอบคลุมช่วงเวลาที่บรูไนได้รับเอกราชจากอังกฤษอย่างสมบูรณ์ ทรงดูแลประชากรราว 400,000 คนของประเทศให้มีทั้งรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีติดอันดับต้นๆ ของโลก

แม้จะมีเสียงวิจารณ์ในแง่ลบต่อการนำกฎหมายชารีอะห์มาบังคับใช้อย่างเข้มงวดเมื่อปี 2014 รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยเกินเหตุของพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ แต่พระราชพิธีในวันนี้ (5) ก็เป็นโอกาสให้ชาวบรูไนได้รำลึกถึงสิ่งดีๆ ที่ได้เกิดขึ้นภายใต้การปกครองขององค์สุลต่านในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

พระราชพิธีวันนี้ (5) เริ่มต้นขึ้นเมื่อสุลต่านและสมเด็จพระราชินี อานัก ฮาจาห์ ซาเลฮา เสด็จพระดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศภายในพระราชวัง และมีการยิงสลุต 21 นัด จากนั้นเสด็จฯ ออก ณ พระที่นั่งองค์หนึ่งเพื่อทรงรับการเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรจากพระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรี และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ

หลังจากนั้นสุลต่านและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งผ่านท้องถนนในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ก่อนจะประทับพระราชยานสีทองที่เรียกว่า “อูซองงัน ดิราจา” (Usongan Diraja) ซึ่งจะใช้ในพระราชพิธีสำคัญๆ ของบรูไน

สวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...