ทรงบำเพ็ญพระกุศล วันประสูติ

402

วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๕๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จออก ณ พระตำหนักกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทรงพระเจริญ

 

สวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...