รักแล้วรักเลย เมืองร้อยนา แม่ลาน้อย

414

รักแล้วรักเลย เมืองร้อยนาแม่ลาน้อย
อ.แม่ลาน้อยได้ชื่อว่า เป็นเมือง ๑๐๐ นา เพราะเต็มไปด้วยทุ่งนา โดยเฉพาะนาขั้นบันได

เนื่องจากภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวเขาที่นี่คือ ชาวละว้า กับปกากญอ
ในอดีตชาวเขาที่นี่ดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย สภาพป่าจึงเสื่อมโทรม แห้งแล้งกันดาร ชาวบ้านอยู่อย่างลำบากยากจน

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ เสด็จมาในปี ๒๕๑๔ ทุกอย่างจึงเปลี่ยนไป

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอำเภอเล็ก ๆ แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและความสุข เพราะที่นี่มีแต่ธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขาและทุ่งนาสีเขียวขจี อีกทั้งชาวบ้านในท้องถิ่นยังคงใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่าย เงียบสงบ มีวัฒนธรรมที่สวยงามเป็นของตัวเอง ไม่ว่าใครได้มาสัมผัส ต่างก็ต้องตกหลุมรักที่นี่ไปตาม ๆ กัน  บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นสวยงามและอันซีนไม่แพ้ที่ไหนในเมืองไทยเลยทีเดียว

 

สวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...