เลือดแมงดาทะเลสามารถช่วยชีวิตมนุษย์ได้

1,140

เลือดแมงดาทะเลสามารถช่วยชีวิตมนุษย์ได้

นักวิจัยได้ใช้เวลาหลายปีในการศึกษาเรื่องเลือดสีฟ้าของแมงดาทะเล โดยเลือดของมันสามารถนำมาตรวจสอบหาเชื้ออันตรายต่างๆ ที่อาจจะปนเปื้อนในวัคซีน หรือในอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ โดยในแต่ละปีแมงดาทะเลกว่า 600,000 ตัวถูกจับขึ้นมาเพื่อดูดเลือด และนำกลับไปปล่อยลงสู่ทะเล และมีแมงดาบางส่วนได้เสียชีวิตไป

สำหรับราคาของเลือดแมงดาทะเลนั้นอยู่ที่แกลลอนละ 60,000 เหรียญสหรัฐ โดยในแต่ละปีเลือดแมงดาทะเลที่ผลิตได้มีมูลค่ากว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

ลูกแมงดาที่ฟักตัวออกมามีลักษณะเหมือนพ่อแม่ จากนั้นในช่วงการเจริญเติบโตตัวอ่อนแมงดาจะล่องลอยตามกระแสน้ำ และกว่าจะถึงระยะตัวเต็มวัย ตัวอ่อนแมงดาต้องมีการลอกคราบหลายครั้งด้วยกัน และอัตราการลอกคราบก็จะลดลงเมื่อโตเต็มวัย ซึ่งอาจเป็น 10–20 ครั้งต่อปี โดยในการลอกคราบแต่ละครั้งก็จะเพิ่มส่วนของดวงตาขึ้นมาอีกด้วย ซึ่งไม่มีในสัตว์น้ำชนิดไหนที่มีแบบนี้ แมงดาที่โตเต็มที่จะมีอายุประมาณ 9–12 ปี

 

เอ วีรภัทร
สำนักข่าว Sawasdeenews

0%
Comments
Loading...