การแสดงแสงสีเสียง คณะแพทยศาสตร์

416

โดยเป็นการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมในงาน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบ 1 ปี

ลักษณะเป็นยิงแสงเลเซอร์พระบรมฉายาลักษณ์ไปคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...