เข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

1,240

เข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ราคาเข็มละ 300 บาท
เริ่มจำหน่าย 40,000 เข็มแรก
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2560
ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม ) ถ. พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร
*จำกัดคนละไม่เกิน 2 เข็ม

วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560
จำหน่ายที่ งานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง
*จำกัดไม่เกินคนละ 2 เข็ม

เริ่มสั่งจอง วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
กรุงเทพมหานคร สามารถสั่งจองได้ที่ กองคลัง สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ในเวลาราชการ ติดต่อ 02-283-4301 และ 02-283-4319 ถึง 24

ส่วนภูมิภาค
สามารถสั่งจองได้ที่ สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด

**สามารถรับเข็มได้ ณ สถานที่สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...