DSI จับบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง

592

DSI จับกุมตัวบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง

ตามที่ พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเร่งรัดการปราบปรามการกระทำผิดแชร์ลุกโซ่ โดยเฉพาะการดำเนินการต่อตัวการสำคัญในขบวนการกระทำผิด ในวันนี้ (วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้มอบหมายให้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกุร
รองผุ้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เข้าจับกุมบุคคลตามหมายจับราย นายทรัพย์อานันท์ เจริญวัฒนอุดม บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง ตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 2344/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560

สืบเนื่องจากการสอบสวนในคดีพิเศษที่ 138/2558 กรณีหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง ชักชวนให้บุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมหลายโครงการ โดยมีการเสนอให้ผลตอบแทนกับผู้สมัครสมาชิกว่า
หากสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือซึ่งแก่ทางญาติ และการชักชวนให้ผู้ใดเข้าร่วมโครงการจะได้รับผลตอบแทนในการชักชวนต่อหัว อันเข้าลักษณะของการชี้ชวนให้มีการระดมเงินแล้วมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ชักชวนโดยการนำเงินที่ได้รับมาจากสมาชิกที่สมัครมาจ่ายผลตอบแทน อันเข้าข่ายความผิดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และฝ่าฝืน พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 ซี่งห้ามมิให้ผู้ใดชักชวนหรือชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้อื่นเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินอื่นไม่ว่าจะเป็นสินจ้างหรือค่าใช้จ่ายในการชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการนั้น ซึ่งมีผู้เสียหายกว่า 3,000 ราย และมีความเสียหายประมาณ 150 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้พบข้อมูลว่า ผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวอาจมีความเกี่ยวข้องกับของมูลนิธิอาสาบรรเทาภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าตรวจค้นก่อนหน้านี้ ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อขยายผลต่อไป

sawasdeenews

0%
Comments
Loading...