กฐินวัดป่าชัยมงคล ปางมะผ้า ศรัทธาแน่นวัด

2,018

๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดป่าชัยมงคล ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมถวายพระภิกษุสงฆ์แห่งการอยู่จำพรรษาถ้วนตามไตรมาส

โดยมีศรัทธา ทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาเพื่อร่วมทอดกฐินสามัคคี เป็นจำนวนมาก ในการทอดกฐินครั้งนี้ ได้ยอดเงินรวมเจ็ดแสนกว่าบาทถ้วน โดยมีการจัดแสดงรำนกชาวไทยใหญ่ ต้อนรับคณะทอดกฐินด้วย

สำหรับวัดป่าชัยมงคล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง อยู่ในอำเภอปางมะผ้า มีพระภิกษุ นิกายธรรมยุต สายพระป่า ซึ่งเคร่งครัดวัตรปฏิบัติมากจำพรรษาอยู่

อำเภอปางมะผ้า เป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนชนเผ่าซึ่งทุกชนเผ่าจะมีเอกลักษณ์ของตนเอง รวมไปถึงศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาต่างๆ การรำกิงกะหร่าเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในอำเภอปางมะผ้า ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปหลายหมู่บ้านในอำเภอปางมะผ้า

ปัจจุบันศิลปะการแสดงรำกิงกะหร่าในอำเภอปางมะผ้าเริ่มจะมีการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งตามสถานศึกษาต่างๆ แต่เป็นไปลักษณะที่เป็นการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนโดยวิทยากรท้องถิ่น แต่ที่ยังคงเป็นลักษณะการสืบทอดโดยภูมิปัญญาชาวบ้านและเป็นลักษณะแบบดั้งเดิม และยังคงรูปแบบที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเหลืออยู่ ๒ หมู่บ้านคือ บ้านโท้งหลวง หมู่ที่ 9 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ชาวไต ไทยใหญ่ มีหลังเรือน 85 หลังคาเรือน มีประชากร 335 คน มีนายอาทิตย์ โรจน์สันติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน และผู้ฝึกสอนการรำกิ่งกะหร่า เป็นหัวหน้าคณะวงลิเกไทยใหญ่ของหมู่บ้านนี้

ซึ่งประวัติความเป็นมาของศิลปะการแสดงรำกิ่งกะหร่าบ้านโท้งหลวง เริ่มต้นพร้อมกับการจัดตั้งคณะลิเกไตในหมู่บ้านเป็นการแสดงในงานมงคลต่าง ๆ การแสดงรำกิ่งกะหร่าเป็นการแสดง ในการออกแสดง ต้องมีการรำกิ่งกะหร่า ก่อนการแสดงจาดไต หรือมีการ (เบิกโรง) แสดงควบคู่กับการรำโต การแสดงรำกิ่งกะหร่าอาจแสดงในช่วงขั้นรายการในการละเล่นลิเกไต นอกจากนี้ยังนิยมแสดงในงานมงคลต่างๆ ในชุมชนหรือมีงานประจำปี อาจจะแสดงควบคู่ กับการรำโตไปด้วย

ภาพ/ข่าว  Um&M

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...