พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

482

กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) ได้ออกประกาศ “ข้อควรปฏิบัติ” สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่ 26 ตุลาคม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเริ่มเปิดจุดคัดกรองให้ประชาชนเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม เป็นต้นไป โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

http://www.kingrama9.th/Live

ช่องทางการรับชมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สามารถรับชมทาง ในวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...