พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงบำเพ็ญพระกุศล

397

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังอาคารรับรองการเดินทาง กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในการนี้ ทรงบาตรพระสงฆ์ 10 รูป จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

การพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะมีขึ้นหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม นี้

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศ ประกอบริ้วขบวนที่ 6 โดยทรงดำเนินการควบคุมการซักซ้อมด้วยพระองค์เอง ทรงนำแบบอย่างหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในประเทศที่มีการจัดกำลังในลักษณะเดียวกันมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่น การปรับรูปแบบขบวนในขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงท่านั่งการควบคุมบนหลังม้า ทรงตรวจกำลังพลและม้าก่อนปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้เกิดความพร้อมและถูกต้อง รวมทั้งทรงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดคอกม้าที่ได้มาตรฐาน

โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายให้กับกำลังพลและม้าเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนวันพระราชพิธีสำคัญ

ทั้งนี้ ในริ้วขบวนที่ 6 ประกอบด้วย ขบวนกองทหารม้าเกียรติยศ 78 ม้า จากกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการเชิญพระบรมราชสรีรางคาร จากพระบรมมหาราชวังไปบรรจุที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร และที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

 

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...