พระองค์ทีฯ เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ

451

25 ตุลาคม 2569 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จากนั้น เสด็จไปทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ที่บริเวณพระเมรุมาศ และโดยรอบทุ่งพระเมรุ

ทรงพระเจริญ

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...