อัญเชิญกรองดอกไม้ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ ประดับพระจิตกาธาน

406

อัญเชิญกรองดอกไม้ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ ประดับพระจิตกาธาน พร้อมเชิญเครื่องสดทั้งงานแทงหยวก แกะสลักของอ่อน และดอกไม้ประดิษฐ์ ไปประดับพระจิตกาธานบนพระเมรุมาศ ให้แล้วเสร็จในวันนี้ ระหว่างเวลา 05.00-16.00 น.

วันที่ 25 ต.ค. เวลา 04.50 น. ที่หน้าประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง คณะช่างศิลปกรรม สำนักพระราชวัง นำโดย นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการ กองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง อัญเชิญกรองดอกไม้จากพระราชฐานชั้นใน ฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมที่จะนำไปประดับชั้นยอดบนสุดของพระจิตกาธาน

ขณะที่งานเครื่องสดอีกส่วนหนึ่งประกอบด้วยงานแทงหยวก งานแกะสลักเครื่องอ่อน งานช่างดอกไม้ประดิษฐ์ หรืองานกรองดอกไม้ ที่ช่างหลวงร่วมบูรณาการกันกับช่างพื้นถิ่น และช่างฝีมือ 4 ภาค ซึ่งได้ทำเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 22.00น. ของวันที่ 24 ต.ค. และได้ทำพิธีนำเครื่องสดที่ทำเสร็จสิ้นครบถ้วนมาวางไว้ตรงกลางของอาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ล้อมรอบด้วยช่างฝีมือร่วมกล่าวคำถวายเครื่องสดแด่พระองค์ท่านจากสมุดข่อยโบราณ อีกทั้งขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกิน เพื่อความเป็นสิริมงคลของช่างฝีมือและครอบครัว

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...