Daily Archives

ตุลาคม 28, 2017 | 23:49

ครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อไว้เป็นที่ระลึก

ประชาชนที่ไปเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งที่พระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ที่วัด และสถานที่สำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับแผ่นพับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชาชนที่ได้แผ่นพับที่ระลึก…