บิ๊กตู่ขอคนไทย คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธานในหลวง ร 9

572

พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในช่วงตอนหนึ่งของรายการประจำวันศุกร์เวลา 20.00 น.ว่า

“ขอให้ทุกคนได้จดจำ ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่ดวงใจชาวไทยทุกดวงหลอมรวมเป็นหนึ่ง ในการถวายความอาลัยรักต่อพระองค์ท่าน จดจำความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่เรามีให้กัน และนำเอาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นำเอาพลังแห่งความรัก ความภักดีนี้ มาร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติด้วยการ “คิดดี พูดดี ทำดี เพื่อพ่อ และสานต่อพระราชปณิธาน” หลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ท่านทรงสร้าง ทรงวางรากฐานไว้ พวกเราสามารถช่วยกันคนละไม้ละมือ ต่างคน ต่างอาชีพ ช่วยกันทำ เท่าที่แรงกำลังของเราจะทำได้

โดยพึงระลึกอยู่เสมอว่า ด้วยเพียงพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน ทรงสร้างสรรค์โครงการมากมาย ก่อให้เกิดปัญญาและหลักคิดที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิต
เราต้องรวมทั้งการทำงาน ให้แก่ปวงชนชาวไทย พวกเราหลายสิบล้านคน ก็จะต้องช่วยกันสานต่องานที่ยังไม่เสร็จสิ้น เพื่อให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นความเจริญวัฒนาสถาพรของแผ่นดินไทย ความรัก สมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ให้ท่านได้ทรงหายเหนื่อยและหายห่วง”

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...