“ชีวิตที่ผ่านมา เป็นอย่างไรก็ได้ แต่อย่าชั่ว ในชีวิตที่เหลือ”(มีคลิป)

553

ผมให้สัจจะว่า

“ชีวิตที่ผ่านมา เป็นอย่างไรก็ได้

แต่อย่าชั่ว ในชีวิตที่เหลือ”

เขียว
ศิริธร โธยิน

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...