ขอชื่นชม ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น

452

หนึ่งใน 30 ช่างจิตอาสา ที่ทำพระโกศจันทน์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทุกท่านได้เห็นผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั่นคือลูกหลานชาวอำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

เธอชื่อนางสาววริฎฐา ส่งทวน เป็นบุตรของคุณแม่พัชรา ไทยเกื้อ และคุณพ่อนพดล ส่งทวน

บ้านเกิด หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่

วริฎฐา เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ ๑ จากมหาวิทยาลัย ศิลปากร

ประวัติการศึกษา

– ระดับอนุบาล ศพด. จุฬาภรณ์ พัฒนา ๑

– ระดับประถมศึกษา รร. บ้านบางตะเภา และรร. ท่ายาง

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รร.สตรีทุ่งสง

– ระดับ ปวช. บัณฑิตพัฒนศิลป์ พรหมคีรี

วริฎฐา ได้สมัครไปเป็นจิตอาสาทำพระโกศจันทน์ ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ตั้งใจทำเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

ในช่วงที่น้องไปปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาฯ น้องเพิ่งเรียนจบจาก ม.ศิลปากร ได้ไม่นาน ยังไม่ได้รับปริญญา และยังไม่ได้ทำงาน จึงยังไม่มีรายได้

เพื่อนร่วมห้องหอพักได้คืนหอพักแล้ว แต่น้องขอคุณแม่พัชราอยู่ กทม. ต่ออีก 2 เดือน เพื่อร่วมทำพระโกศจันทน์ เมื่อคืนหอพักแล้ว น้องขอไปนอนที่วัด เพราะค่าหอแพง ไม่อยากรบกวนเงินพ่อแม่ และต้องการทำพระโกศจันทน์ให้เสร็จก่อน

ส่วนอาหารการกินของจิตอาสา ทางกองงานมีบริการให้จิตอาสาทุกวัน น้องจึงขอแค่ค่ารถจากพ่อแม่เพื่อเอาไว้เป็นค่าเดินทางไปทำพระโกศจันทน์

น่านับถือหัวใจที่มุ่งมั่นตั้งใจของเหล่าช่างจิตอาสาทุกท่านยิ่งนัก และ “วริฎฐา ส่งทวน” เป็นหนึ่งในจิตอาสาที่น่ายกย่องชมเชย

SAWASDEENEWS

 

0%
Comments
Loading...