ประกาศปิดสะพานทางเข้าสนามบินดอนเมืองเพื่อทุบทิ้ง

566

เว็บไซต์สนามบินดอนเมืองประกาศการปิดสะพานเข้าสนามบินจากถนนวิภาวดีรังสิตหน้าสถานีรถไฟดอนเมือง

เนื่องจากกรมทางหลวงมีโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฝั่งขาออก บริเวณสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเพิ่มช่องจราจรทางตรงเป็น 3 ช่องจราจร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณดังกล่าวเนื่องจากลักษณะเส้นทางเป็นคอขวด

กรมทางหลวง จึงจะทำการรื้อสะพานและปิดการจราจรบริเวณดังกล่าว เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561 สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปภายในท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ ดังนี้


1. สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้า (ถนนวิภาวดีรังสิต-ขาออก)
2. ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์)
3. ช่องทางประตู 3 (ถนนวิภาวดีรังสิต-ขาเข้า)
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานดอนเมืองขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินก่อนเที่ยวบินออก เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน โดยสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศให้เผื่อเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร 0 2535 1192 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานดอนเมือง
โทรศัพท์ 0 2535 1892
โทรสาร 0 2535 1065

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...