อัญเชิญ พระโกศพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.๙ มาประดิษฐาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน

542

อัญเชิญ พระโกศพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.๙ มาประดิษฐาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน เขาใหญ่ นับเป็นมิ่งขวัญกับชาวโคราช

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาประดิษฐาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...