กำหนดการเปิดให้ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

442

กำหนดการเปิดให้ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ
ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณจะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หลังจากนั้นจะเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น.

เบื้องต้นจะเปิดให้เข้าชมอย่างอิสระ รอบละ ๕,๕๐๐ คน จำนวนประชาชนที่สามารถเข้าชมฯ ได้วันละ ๑๐๔,๐๐๐ คน

กำหนดเวลาเข้าชมรอบละ ๑ ชั่วโมง แบ่งเป็น
ให้ถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณ ถนนเส้นกลางทางเข้าพระ ซึ่งจะเห็นภาพแปลงนาเลขเก้าไทย และภาพภูมิทัศน์ส่วนต่างๆ ของพระเมรุมาศในมุมกว้าง ๑๕ นาที

จากนั้น จะให้เข้าชม พื้นที่ด้านใน ๔๕ นาทีโดยให้เข้าชมอย่างอิสระ ในส่วนของพระเมรุมาศ จะเปิดให้ขึ้นลงได้ ๒ ด้าน

พระที่นั่งทรงธรรม จัดแสดง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ภาพจิตกรรมโครงการในพระราชดำริ ให้ชมทั้ง ๓ ด้าน

ส่วนอาคารประกอบอื่น ๆ จัดแสดงการจัดสร้างพระเมรุมาศ งานประณีตศิลป์และงานจิตกรรมประเภทต่าง ๆ

มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ จัดให้มีนิทรรศการสัมผัส พร้อมเสียงบรรยายเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความเป็นมาของการจัดสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบทั้งหมด ถือเป็นความภาคภูมิใจ

ทั้งนี้ก่อนหมดเวลา เข้าชม ๕ นาที
จะมีสัญญาณแจ้งหมดเวลาเข้าชม เพื่อเปิดให้รอบต่อไปได้เข้า

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าชมนิทรรศการ สามารถเข้าคิวรอตรงจุดพักรอบริเวณเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรอคิวเข้าชม การเข้าชมจะใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการกราบถวายบังคมพระบรมศพ โดยจะจัดเป็น ๔ แถว

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารให้บริการฟรีใน ๖ เส้นทาง ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ ถึง ๒๓.๐๐ น. เส้นทางละ ๑๐ คัน รอบละ ๖๐ คัน ได้แก่
๑. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง
๒. หัวลำโพง-สนามหลวง
๓. วงกลมรอบเกาะรัตนโกสินทร์-สนามหลวง
๔. เอกมัย-สนามหลวง
๕. สายใต้ใหม่-สนามหลวง
๖. หมอชิต-สนามหลวง

ส่วนทางเรือจะให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๒๒.๓๐ น. ที่ท่านิเวศน์วรดิฐ และท่าราชนาวิกสภา
ผู้ให้บริการเรือด่วน เรือเมล์ขยายเวลารองรับการเดินทางของประชาชนด้วย

ภายในบริเวณพระเมรุมาศ
มีการแสดงมหรสพ และการแสดงชุดต่างๆ เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น. และจะมีการประโคมดนตรีวงบัวลอย บริเวณศาลาลูกขุน เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น.

ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ จะมีการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ซึบซับบรรยากาศเสมือนวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...