บิ๊กแดงห่วงความสงสงบเรียบร้อยเปิดให้ชมสนามหลวง

480

“บิ๊กแดง” ยัน กอร.รส. มีความพร้อม 100% คุมเข้มความปลอดภัย ปชช.เข้าชมพระเมรุมาศ /แบ่งโซน รับผิดชอบ รปภ./ขออย่าแตะต้องสิ่งประดิษฐ์และปฏิมากรรมที่จัดแสดง ขอช่วยกันรักษาความสะอาด และดูแลความปลอดภัย เพื่อไม่ให้มีการแอบแฝงเข้ามาทำการใดๆที่ไม่สมควร”

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย(รอง ผบ.กกล.รส.) ตรวจพื้นที่สนามหลวง

ทั้งนี้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้มอบหมายใหในฐานะรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มาดูความพร้อมในการจัดงานนิทรรศการหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

พลเอกอภิรัชต์ กล่าวว่า ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน ที่ในวันที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ นั้น ไม่มีโอกาสได้มาดูในมณฑลพิธี จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาดูในมณฑลพิธี พระเมรุมาศ และเขตราชวัต ที่ประกอบพิธีทั้งหมด รวมถึงอาคารพระที่นั่งทรงธรรม อาคารศาลาลูกขุน ทุกศาลาด้วยกันตั้งแต่วันที่ 2-30พ.ย.นี้

​​พลเอก อภิรัชต์ฯ ระบุว่า กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 จัดตั้ง กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดนิทรรศการหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (กอร.รส.การจัดนิทรรศการฯ) มาดูแลในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะมาชมงานนิทรรศการและความสวยงามของพระเมรุมาศ เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9

จากการประชุมวันนี้ ทุกส่วนมีความพร้อม100 เปอร์เซ็นต์ทั้งการอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย ซึ่ง
การเข้ามาของประชาชนโดยทั่วไป จะปฏิบัติเช่นเดียวกับตอนที่มีการเปิดให้มีการถวายสักการะพระบรมศพฯ

โดยจะมีการเข้ามาได้ 3 ทางด้วยกัน ผ่านจุดคัดกรอง5จุด จะรับประชาชนได้ 3-4พัน คนต่อรอบ โดยแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่คอยชี้แจง

รวมทั้งนักท่องเที่ยว ผู้พิการ ที่จะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาให้บริการ

มีส่วนการรักษาพยาบาล น้ำดื่มพระราชทาน ไว้บริการประชาชน คาดว่าจะรับประชาชนได้ 7 หมื่น คน/วัน โดยจุดคัดกรองเปิดให้ประชาชนเข้าตั้งแต่เช้า จนถึงประมาณ 21.00 น. ส่วนนิทรรศการเปิดให้ชมเวลา 0700-2200 น.

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะชี้แจงให้ประชาชน ที่มาเข้าเยี่ยมชม ว่าอะไรที่เป็นข้อห้าม อะไรที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ

“ขอความกรุณา อย่าแตะต้องสิ่งประดิษฐ์และปฏิมากรรมที่จัดแสดงในนิทรรศการ รวมถึงช่วยกันรักษาความสะอาด และดูแลความปลอดภัย เพื่อไม่ให้มีการแอบแฝงเข้ามาทำการใดๆ ที่ไม่สมควร”

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมกันในครั้งนี้ รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ มีกระทรวง ทบวง กรม จิตอาสา องค์กรต่างๆ เข้ามาร่วมจัดงาน

ในส่วน กอร.รส.การจัดนิทรรศการฯ จะมีการสรุปและประเมินปริมาณของประชาชนที่เข้ามาร่วมชมนิทรรศการในแต่ละวัน เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณาปรับการดูแลที่เหมาะสมกับปริมาณประชาชนต่อไปสำหรับเรื่องความปลอดภัย ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ส่วนการจัดการพื้นที่จะเน้นย้ำทุกส่วน โดยมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3ส่วน คือ พื้นที่บริเวณพระบรมหาราชวัง ทางหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ จะดูแล

ส่วนพื้นที่ที่ 2 คือพื้นที่ตรงกลางโดยรอบพื้นที่สนามหลวงจะเป็นความรับผิดชอบของทหาร ตำรวจ กองทัพภาคที่ 1และเทศกิจ

ส่วนพื้นที่วงนอกก็ได้มีการติดตั้งกลองวงจรปิดโดยรอบ มีการปรับมุมกล้องบ้าง เนื่องจากติดตั้งและผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลา 1ปีแล้ว มั่นใจว่าระบบความปลอดภัยมีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตาม การเป็นหูเป็นตาของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด” พลเอก อภิรัชต์ กล่าว

เมื่อถามว่า จะขยายเวลาให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ และพระเมรุมาศ ได้หรือไม่ พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า เรื่องนี้จะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ ว่าแต่ละวันมีจำนวนเท่าใด ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เราต้องดูสถิติจำนวนประชาชนว่ามามากน้อยแค่ไหน จากนั้นเราจะทำข้อมูลเสนอให้รัฐบาลพิจารณา

เมื่อถาม ว่า มีความกังวลเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่ พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า หลักๆก็ต้องเรื่องความปลอดภัย แต่ว่าที่ผ่านมาตนต้องขอขอบคุณประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนแทบจะไม่มีความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นเลย

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น ตนขอยืนยันว่าเราจะเน้นย้ำทุกส่วน โดยจัดแบ่งพื้นที่เป็น3 ส่วน คือ 1. พื้นที่ไฮไลท์ บริเวณเขตพระเมรุมาศ ซึ่งทางสำนักพระราชวัง ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ดูแล 2.พื้นที่ชั้นกลาง และ3. พื้นที่รอบนอก จะใช้กำลังทหารกองทัพภาคที่1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเทศกิจ ดูแลรักษาความปลอดภัย ประกอบกับบริเวณนิทรรศการเราได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้โดยรอบ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างดี

“ผมมั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของเรามีความพร้อม100% และประชาชนก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ให้ด้วย” พล.อ.อภิรัชต์ กล่าว

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...