สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรสุโขทัย

441

วันที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 เวลา 10.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปประชุมและตรวจเยี่ยมการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาส เสร็จแล้ว เดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 400 ครอบครัว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาส ต่อจากนั้น เดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัย ณ วัดกงไกรลาส อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย

ในตอนบ่ายเดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 400 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบอุทกภัยให้ทราบด้วย ต่างปลี้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดสุโขทัย ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยรวม 4 ช่วง ช่วงแรกวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และช่วงที่ 4 วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นต้นมา ได้รับผลกระทบใน 9 อำเภอ 378 ตำบล 55 หมู่บ้าน 10,155 ครัวเรือน ราษฎรเสียชีวิต 4 ราย ปัจจุบันสถานการณ์ในบางอำเภอกลับสู่สภาวะปรกติแล้วแต่ยังมีพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ในที่ลุ่มบางส่วนยังถูกน้ำท่วมขังอยู่

สวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...