“แม้ฝนตกหนักมาก แต่ผม ก็ต้องมา เพราะเป็นห่วงประชาชน ที่รอคอยอยู่”

470

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
“นายกฯบิ๊กตู่” เดินกางร่ม ลุยฝน มาพบ พี่น้อง ที่ ปากพนัง นครศรีธรรมราชแม้สภาพอากาศไม่ดีแต่เช้าเพราะฝนที่นครฯตกหนัก แต่นายกฯไม่ยกเลิกภารกิจ แต่ปรับแผน นั่งเครื่องEmbraer มาลง สุราษฎร์ฯ แทน แล้วนั่งรถต่อไปนครฯ ท่ามกลางสายฝน ที่ตกหนักตลอดทาง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะและกล่าวกับประชาชนท่ามกลางฝนตกหนักที่ศูนย์ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า ตลอดการเดินทางมาพบปะพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช
“แม้ฝนตกหนักมาก แต่ก็ต้องมา เพราะเป็นห่วงประชาชนที่รอคอยอยู่”

นายกฯได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในปีนี้ว่าแม้ปริมาณน้ำจะมาก แต่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบ จึงช่วยให้พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ไม่ได้รับผลกระทบ แต่ประชาชนนอกคันกั้นน้ำอาจได้รับความเดือดร้อนบ้าง เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำ จึงขอขอบคุณทั้ง 12 ทุ่งรับน้ำที่เสียสละพื้นที่ด้วย

ขณะที่ภาคใต้ ก็ต้องพร้อมรับมือ เนื่องจากพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใต้พาดผ่าน อาจส่งผลกระทบและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมและปฎิบัติตามการแจ้งเตือน พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและต้องดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยง อย่าให้เกิดอันตรายเป็นอันขาด ส่วนเรื่องทางการเมืองขณะนี้รัฐบาลดำเนินการตามขั้นตอน ขอให้ทุกคนมองไปยังอนาคตเพื่อให้ลูกหลานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและกลับมาพัฒนาครอบครัวตนเอง หลายอย่างต้องปรับเปลี่ยนโดยมีกลไกของข้าราชการที่ขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญระดับจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดต้องดึงจุดเด่นออกมาเพื่อสร้างความเข้มแข็งแบบประชารัฐของตนเอง ให้เกิดการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ ก่อนเชื่อมต่อไปยังอาเซียน

นอกจากนี้ รัฐบาลมีแผนในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแผนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้ง ด้านการคมนาคม และ ด้านอาชีพ ให้แก่เกษตรกร รวมไปถึงผู้เลี้ยงปศุสัตว์

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมตลาดสินค้าพื้นบ้าน แม้ฝนจะตกหนักและนิทรรศการที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียม ก่อนจะประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 15 จังหวัดและ เจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ และ รับฟังอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่

สวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...