สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว

1,176

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

ในการนี้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มอบแก่เจ้าพนักงาน ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

แล้วทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อยจากเจ้าพนักงาน ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานเช็ดตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูหนาวถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ เสด็จลงจากเกย ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ชุบน้ำพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีประดิษฐานพระสัมพุทธพรรณี ทรงถอดยอดพระรัศมีพระสัมพุทธพรรณี มอบแก่เจ้าพนักงาน แล้วทรงรับยอดพระรัศมีประจำฤดูหนาวสวมถวายเปลี่ยนใหม่ ทรงพระสุหร่าย ทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชี เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง ทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระสัมพุทธพรรณี

แล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาไลย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏเข้าถวายทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏแล้วสรงที่พระเศียร และพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฎแก่พระราชวงศ์ ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ

ในโอกาสนี้ พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฎแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

จากนั้น ทรงเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ แล้วทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ข้าราชการและราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...