กลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาคยกโขยงยื่นหนังสือต่อ UN ประจำประเทศไทย

971

วันที่ 6 พฤศจิกายน2560

วันนี้เวลา 09.45 น.
กลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาคนำโดยนางนุชนารถ แท่งทอง ได้รวมตัวกันจำนวนมาก
ที่สำนักงานสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอกเพื่อยื่นหนังสือถึงสหประชาชาติเรียกร้องให้ช่วยดำเนิกการเรื่องที่อยู่อาศัยของคนยากไร้ในประเทศไทย

โดยทางสำนักงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทยได้ส่งนายโอมาร์ ซิสดิคิว จนท.ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนประจำเอเชียแปซิฟิก ออกมารับหนังสือจากนางนุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่สยสลัม 4 ภาค เป็นผู้ยื่นหนังสือ

ซึ่งในหนังสือมีข้อเรียกร้องโดยสังเขปว่าด้านที่อยู่อาศัย เพื่อให้คนจนได้มีที่อยู่อาศัย โดยขอให้รัฐบาลสนับสนุน ด้านที่ดิน การพัฒนาสาธารณูปโภค และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดย แก้ไข ยกเลิก งดเว้น ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อให้ความทัดเทียม
รัฐบาล ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ผลักดันให้มีนโยบายบำนาญแห่งชาติ

นายโอมาร์ฯ ชี้แจง ว่าจะรับหนังสือไว้เพื่อดำเนินการต่อไป
หลังจากนั้นกลุ่มเครือข่ายได้สลายตัวไป

สวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...