สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานสิ่งของช่วยราษฎรน้ำท่วมขอนแก่น

962

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยได้รับผลกระทบจากร่องลมมรสุมพัดผ่านประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ส่งผลทำให้น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ทำการเกษตร และได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ทำการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น ได้รับความเสียหาย ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 590 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอน้ำพอง จำนวน 1,200 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อำเภออุบลรัตน์ ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน 530 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 4,937 ไร่ และอำเภอน้ำพอง ได้รับผลกระทบ 12 ตำบล 134 หมู่บ้าน 1,994 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 23,770 ไร่

0%
Comments
Loading...