จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ

422

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร

ภารกิจในการปฏิบัติวันนี้ได้ทำพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม เขตหลักสี่ จากประตูระบายน้ำเทเวศน์ ถึงประตูระบายน้ำสี่พระยา ความกว้างประมาณ 20 – 22 เมตร ความยาวประมาณ 5,400 เมตร พื้นที่คลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ จากถนนข้ามคลองเปรมประชากร ของทางด่วนพิเศษศรีรัช ถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความกว้างประมาณ 11.5 – 40 เมตร ความยาวประมาณ 4,000 เมตร เป็นการปฏิบัติในพื้นที่นี้เป็นวันที่ 6 ขุดลอกคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม เขตจตุจักร และคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหลักสี่ และถนนแจ้งวัฒนะ นอกจากนี้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการ ตัดผม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

กำลังพลและจิตอาสาพร้อมเพรียง สามัคคีช่วยกันคนละไม้ คนละมือ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามภารกิจของวันนี้ อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อ ซึ่งวันนี้อากาศร้อนชื้นทั้งวัน มีประชาชนจิตอาสามาร่วมกิจกรรมกันอย่างหนาแน่น จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

จิตอาสาทุกคนรู้สึกปลื้มปีติที่ได้ร่วมทำความดีในโครงการ ฯ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตั้งปณิธานที่จะได้ร่วมโครงการนี้ต่อไป

 

Information Division of OHM

0%
Comments
Loading...