ประยุทธ์ลั่น”ผมไม่ใช่ศัตรูของใคร”

1,006

บิ๊กตู่” เตือนนักการเมืองปฏิรูปตัวเอง ให้ลองคิดดูว่าผมมีเจตนาอะไร ผมไม่อาจจะไปทะเลาะกับใครได้ ลั่น ผมไม่ใช่เป็นศัตรูของใคร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อคืนวันศุกร์ว่า ขณะนี้เราจะคิดแบบเดิมๆไม่ได้อีกต่อไป เพราะว่าไม่เข้มแข็ง เราต้องมีการจัดระเบียบ มีการสร้างระบบ สร้างมาตรฐาน กำหนดเป้าหมาย มีแบบแผน มีแผนแม่บท มีแผนปฏิบัติการ และแผนในการปฏิรูปให้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไร จะแก้ปัญหาอะไร แล้วจะให้เกิดผลกับกลุ่มใดอย่างไร และจะทำให้ทั่วถึงได้หรือไม่ เราคงต้องช่วยกัน

“บรรดาพรรคการเมือง นักการเมือง กับรัฐบาลและ คสช.เวลานี้ เราควรจะต้องคำนึงถึงคนไทยทั้งประเทศเกือบ 70 ล้านคน เราต้องมีมาตรการที่หลากหลาย ต้องตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มให้ชัดเจน ไม่ใช่การหว่านลงไปทั้งหมดก็จะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่เป็นธรรมภิบาล ไม่ทั่วถึง ไม่เท่าเทียม ไม่เป็นธรรม เพราะฉะนั้น ถ้าเราทำอย่างนี้ได้
ก็จะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมภิบาล บรรดานักการเมืองพรรคการเมืองทุกท่าน

“ผมไม่ใช่เป็นศัตรูของใคร ผมต้องการทำให้ทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีอนาคต แล้วก็ไม่เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก

ผมก็คาดหวังว่าหลายคน หลายท่าน หลายพรรค จะได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวของทุกๆท่าน ของทุกๆ พรรค ซึ่งก็มีดีๆ อยู่มาก มีไม่ดีอยู่ ไม่มากนักหรอก ก็หวังว่าจะมีการปฏิรูปตัวเอง ลองฟังที่ผมพูดดูแล้วให้ลองคิดดูว่าผมมีเจตนาอะไร ผมไม่อาจจะไปทะเลาะกับใครได้ เพราะผมเข้ามา ผมจำเป็นต้องสร้างความปรองดอง ทุกคนต้องมีการปฏิรูปตัวเอง ปฏิรูปพรรค เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาก่อนเสมอ ถ้าเราทำดีได้อย่างนี้เราก็จะอยู่ครบวาระ ไม่ต้องไปเตรียมการเพื่อจะเลือกตั้งใหม่ตลอดเวลา” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

วาสนา นาน่วม

0%
Comments
Loading...