ประยุทธ์สั่งกอ.รมน.ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ รับส่วยฟันไม่เลี้ยง

1,253

พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผอ.รมน. ได้สั่งการให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน. ) เพิ่มมาตรการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น และมอบหมายให้ กอ.รมน. กวดขันและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในระดับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์หรือปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน และให้รายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

และพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด บูรณาการประสานงานกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการเข้มงวดกวดขันปฏิบัติงานตามนโยบาย และให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบตามห้วงระยะเวลา

พลตรี พีรวัชฌ์ กล่าวว่า เราจะเข้าไปตรวจสอบ การทุจริต ในทุกระดับ โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาขน แจ้งเบาะแส มาที่ สายด่วน 1374

0%
Comments
Loading...