สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต

1,094

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลา ๑๓.๒๑ น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

สำนักงาน กปร.

0%
Comments
Loading...