กัมพูชา ดันธุรกิจ E-commerce

2,075

กัมพูชา หนึ่งในประเทศเศรษฐกิจกลุ่ม CLMVI และเป็นเพื่อนบ้านที่สำคัญของประเทศไทยโดยไทยและกัมพูชามีการค้าในรูปแบบเศรษฐกิจชายแดนร่วมกัน ซึ่งจากข้อมุลของกรมการค้าต่างประเทศพบว่า ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 ไทยและกัมพูชามีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 83,500 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าส่งออกอยู่ที่ประมาณ 65,900 ล้านบาทโดยสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด

ซึ่งกัมพูชามองว่าการค้าในรูปของ e-Commerce จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือการซื้อขายในระบบออนไลน์ กัมพูชาจึงหันไปหาจีนโดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้าน e-Commerce กับจีนเพื่อพัฒนาธุรกิจออนไลน์ โดยบันทึกจีนจะร่วมมือกับกัมพูชาในหลายด้าน เช่น นโยบายด้านการสื่อสาร, ความร่วมมือทางธุรกิจ, การฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น

หากการพัฒนาด้าน e-Commerce สำเร็จจะช่วยให้ปริมาณการค้าระหว่างจีนกับกัมพูชาอาจสูงขึ้นถึงระดับ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีนี้และจะมีการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศต่อไปในอนาคต อันเป็นมาจากความต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในกัมพูชา จากข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม ในกัมพูชา พบว่ากัมพูชามีประชากรกว่า 15 ล้านคน โดยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 8 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน

0%
Comments
Loading...