สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระเช้าของขวัญแก่จิตอาสา

322

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกระเช้าของขวัญแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ผู้ก่อสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศ งานศิลปกรรม และงานประณีตศิลป์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,699 คน โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมนำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับพระราชทานกระเช้าของขวัญเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระเช้าของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสาทุกคน

0%
Comments
Loading...