นายก เตรียม ขอพระบรมราชวินิจฉัยขยายเวลาเข้าชมพระเมรุมาศ

1,243

นายก เตรียม ขอพระบรมราชวินิจฉัย ขยายเวลาเข้าชมพระเมรุมาศ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การขยายเวลาการเยี่ยมชมพระเมรุมาศของประชาชนกำหนดเดิมช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ หากสรุปชัดเจนแล้วทั้งประชาชนมาจากต่างจังหวัด และ กรุงเทพ นายกจะนำเรื่อง ขอพระบรมราชวินิจฉัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงร.10

โดยมีจำนวนประชาชนที่เข้าชมล้านกว่าคนแล้ว เฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ มีจำนวนถึงวันละล้านเศษทุกวัน สามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าชมได้โดยสงบ มีน้ำ มีอาหารรับประทาน ซึ่งทุกคนมาด้วยความจงรักภักดี

0%
Comments
Loading...