สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานพวงมาลาหน้าหีบ จ.ส.ต.พลีชีพบันนังสตา

1,071

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวง ไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบตำรวจตรี ทศพร เสสาร ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบันนังสตา ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครู ซี่งเสียชีวิตจากการถูกคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครู บริเวณบ้านทรายแก้ว หมู่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย

0%
Comments
Loading...