Line เอาใจ สาวก แชท เพิ่มฟีเจอร์ใหม่

1,236

สำหรับ สาวกแชท Line ทุกคนเคยเจอ ประสบการณ์ ส่งข้อความหรือสติ๊กเกอร์ไปผิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถลบข้อความเหล่านั้นออกไปได้ และถึงแม้ว่าระยะหลังมานี้ทางไลน์จะอนุญาติให้สามารถลบได้แต่คู่สนทนาหรือกลุ่มสนทนาที่ได้รับข้อมูลนั้นอยู่ดี

ล่าสุดไลน์เตรียมเปิดฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า “Unsend” ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้เดือนธันวาคม คุณสมบัติพิเศษ คือคุณจะสามารถลบข้อความที่ส่งผิดพลาดออกไปได้ แต่มีเงื่อนไขว่าสิ่งที่ส่งไปนั้น จะต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งถ้าหากเกินกว่านั้น ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้

 

0%
Comments
Loading...