ซุปเปอร์โพลระบุ ประยุทธ์ยังเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน

1,017

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจโพล เรื่อง คะแนนนิยมนายกรัฐมนตรี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,102 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนจำนวนมากหรือร้อยละ 45.7 ยังคงระบุว่า เป็นความสำเร็จของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาในเรื่องคะแนนนิยมที่ได้รับวันนี้ถึงแม้จะลดลงเพราะไม่ใช่นักการเมือง ไม่มีฐานเสียงจากหัวคะแนนและไม่มีพรรคการเมืองที่สังกัด โดยจำแนกตามเพศ พบว่า ตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงร้อยละ 46.8 ซึ่งมากกว่าตัวอย่างที่เป็นชายร้อยละ 44.1 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงประสบความสำเร็จในเรื่องคะแนนนิยมถึงแม้ว่าจะมีคะแนนนิยมที่ลดลง

ที่น่าพิจารณาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีสัดส่วนแตกต่างกัน เมื่อถูกถามเรื่องคะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยพบว่า คนเกษียณอายุ 60 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.3 ระบุ ยังคงเป็นความสำเร็จของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงแม้คะแนนนิยมจะลดลงเพราะ ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ไม่วุ่นวาย ไม่ชอบความวุ่นวาย ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องที่เรียกร้องกันในทุกรัฐบาล และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่นักการเมือง ไม่มีพรรคการเมืองในสังกัด เสียสละมาก ซื่อสัตย์สุจริต ทำได้เท่านี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างเยาวชน อายุไม่เกิน 24 ปี มีอยู่ไม่ถึงครึ่งหรือร้อยละ 41.1 เพราะ ยังไม่เห็นผลงานอะไรที่ทำเพื่อกลุ่มเด็กและเยาวชน ยังไม่มีอะไรเป็นของขวัญชัดเจนให้กลุ่มเด็กและเยาวชน ที่เห็นทำอยู่ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมจับต้องได้ให้กับเด็กและเยาวชน และอยากให้ฟังเสียงเด็กและเยาวชนบ้าง ในขณะที่กลุ่มคนวัยทำงาน อายุไม่เกิน 59 ปีร้อยละ 56.0 มองว่า คะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาที่ได้รับวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะ บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวาย เศรษฐกิจระดับประเทศเริ่มฟื้นตัว ถึงแม้ เงินในกระเป๋าของตัวเองยังไม่เพิ่มขึ้นและยังคงมองว่าปัญหาปากท้องจะได้รับการแก้ไขเป็นรูปธรรมมากกว่าการให้เพียงความหวังหลังปรับคณะรัฐมนตรี

ที่น่าสนใจคือ เมื่อจำแนกตาม ฐานสนับสนุนทางการเมือง พบว่า กลุ่มคนที่สนับสนุนรัฐบาลส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.7 มองว่าเป็นความสำเร็จของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเรื่องคะแนนนิยมนายกรัฐมนตรี และในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนับสนุนกลับพบว่ามีถึงร้อยละ 25.9 และ กลุ่มพลังเงียบมีอยู่ร้อยละ 42.9 ที่มองคะแนนนิยมนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นเรื่องความสำเร็จ เพราะ ไม่มีพรรคการเมืองสนับสนุน เป็นเสียงสะท้อนของประชาชนที่ไม่มีหัวคะแนนจัดตั้ง และไม่ใช่นักการเมืองจึงทำโดยไม่เลือกปฏิบัติพื้นที่ฐานเสียงและภาคนิยม และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ประชาชน ไม่แบ่งแยกประเทศออกเป็นภาคของฝ่ายการเมือง

0%
Comments
Loading...