ทรงมีพระราชกระแสขอบใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

894

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระราชกระแสขอบใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จิตอาสาเฉพาะกิจ และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ผ่านโปสการ์ด ภาพวาดฝีพระหัตถ์

27 พ.ย. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานการ์ดพระราชกระแสทรงขอบ ใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งผู้ที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ความว่า

บัดนี้ การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติยิ่ง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างตั้งใจกระทำการทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ

จึงขอขอบใจทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งผู้ที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ หรือแม้มิได้เป็นจิตอาสา แต่ก็เต็มใจช่วยเหลืองานพระราชพิธีทุกด้าน รวมทั้งผู้ที่อุตสาหะมาร่วมงานพระราชพิธี ในตลอดเส้นทางเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และที่พระเมรุมาศจำลอง กับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทุกแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดถึงผู้ที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดที่ต่างระลึกมั่นในพระมหากรุณาธิคุณ ก็ส่งใจมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความจงรักภักดี ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในการสนองพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ นับเป็นการแสดงความกตัญญูกต่อเวทีอย่างสูงสุด และเป็นเครื่องมือยืนยันอย่างสำคัญว่า แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จะเสด็จสวรรคตล่วงไปแล้ว แต่จะทรงสถิตอยู่ในใจของประชาชนชาวไทย ที่จดจำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปไม่มีวันเสื่อมคลาย

(พระปรมาภิไธย)
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้การ์ดพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง โดยมุมซ้ายด้านบนสุดมีพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และทรงวาดพระบรมรูปเขียนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2 พระบรมรูป พร้อมพระราชทานข้อความว่า “ธ สถิต ในดวงใจ ไทยนิรันดร์ ” โดยมีภาพวาดฝีพระหัตถ์จิตอาสาดอกไม้จันทน์ อยู่มุมขวามือ

ส่วนด้านล่างของการ์ดพระราชทาน ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างดังนี้ งานบริการประชาชน งานแพทย์ และงานจราจร

CR: MGR Online

0%
Comments
Loading...