ขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,043

การเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการฯ ” เดิมเปิดให้เข้าชมฯ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า “ได้ขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560”

 

Royalcardx

0%
Comments
Loading...