สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ดินพระราชทานและพวงมาลาเคารพศพ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

948

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ดินพระราชทานและพวงมาลาเคารพศพ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำดินและพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
ทรงพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ด้วย

0%
Comments
Loading...