สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินช่วยเหลือโรงเรียนและผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีสาน 10,318,000บาท

960

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินจำนวน 10,318,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนและครอบครัวของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทานเป็นค่าครุภัณฑ์ โต๊ะและเก้าอี้ของโรงเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากน้ำท่วมรวมทั้งสิ้น 52 แห่ง อีกทั้งยังทรงพระราชทานทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่บุตรและผู้อยู่ในอุปการะของครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 11 คนจนกว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อใช้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย

0%
Comments
Loading...