ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

958

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ซึ่งได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและจังหวัดเชียงราย ทำให้อุณหภูมิลดลง ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

โดยมีราษฎร ประสบภัยหนาว จำนวน 750 ผืน ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ราษฎรอำเภอขุนตาลได้รับความเดือดร้อน 6,200 คน และราษฎรอำเภอเชียงของ 13,000 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการทุพพลภาพ

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0%
Comments
Loading...