ดอนบอกยังไม่มีข้อมูลยิ่งลักษณ์ได้พาสปอร์ตอังกฤษ

1,081

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว กรณีมีข่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้พาสปอร์ตของประเทศอังกฤษ

เกี่ยวกับเรื่องนี้นายดอน ปรมัตถ์วินัย กล่าวว่า ยังไม่มีรายงานยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นการพูดกันไป สถานทูตได้ตรวจสอบแล้วยังไม่มีข้อมูล นายดอนกล่าวต่อไปว่าการมอบพาสปอร์ตต้องเป็นคนของประเทศนั้นถึงจะได้ แต่ก็มีบางประเทศที่ขายพาสปอร์ต เช่น ให้คนไปลงทุนตามที่มีการกำหนดไว้เป็นเงื่อนไข ซึ่งมีหลายประเทศสามารถไปตรวจสอบได้ และมีข้อมูลในอินเตอร์เน็ตทั่วไป ซึ่งอังกฤษไม่มีนโยบายเช่นนี้

0%
Comments
Loading...